RuimteZaken

Onder de naam RuimteZaken maken wij haalbare & betekenisvolle ruimtelijke concepten en haalbare plannen.

Conceptontwikkeling is essentieel voor een succesvolle vastgoed- of gebiedsontwikkeling. Een goed concept geeft inzicht in welke ontwikkeling passend is op een locatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar ruimtelijke, sociale, maatschappelijke en economische aspecten. Een goed concept draagt bij aan de waardeontwikkeling van de locatie en omgeving. Het concept geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het plan.

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van meerwaarde bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Wij worden gedreven door onze passie voor de gebouwde omgeving en architectuur, en de ambitie om betere leefomgevingen te maken, voor ons en toekomstige generaties.

Onze kennis en ervaring zetten we in om plannen haalbaar te maken, zowel financieel, technisch als planologisch. Wij creëren waarde bij ruimtelijke ontwikkelingen, dit doen we vanuit ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk en economisch perspectief. We werken in opdracht van projectontwikkelaars, corporaties, coöperaties, overheden, bedrijven en particulieren.

Meer weten? Kijk op de website www.ruimtezaken.nl of neem direct contact op met theo@ruimtezaken.nl of bel Theo Koops 06 30 25 77 73.

onze partners

logo RuimteZaken