Conceptontwikkeling is essentieel voor een succesvolle vastgoed- of gebiedsontwikkeling. Een goed concept geeft inzicht in welke ontwikkeling passend is op een locatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar ruimtelijke, sociale, maatschappelijke en economische aspecten. Een goed concept draagt bij aan de waardeontwikkeling van de locatie en omgeving. Het concept geeft richting aan de verdere ontwikkeling van het plan.

Onder de naam RuimteZaken maken wij betekenisvolle ruimtelijke concepten, waarbij wordt gestuurd op financiƫle, technische als planologische haalbaarheid.

conceptontwikkeling v2

samen een
plan maken?