Voor onze ontwikkelingen zijn wij altijd geïnteresseerd grond/ en of panden die te koop worden aangeboden. Op basis van een (vrijblijvende) business case analyse kunnen wij u laten weten of de locatie voldoende potentie heeft voor een (her)ontwikkeling. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact op met Theo Koops.

grondverwerving v2

samen een
plan maken?